κλείστε ραντεβού
τηλ: 210 36 10 426

Δημήτρης Ι. Καπετανάκης - Ιατρός Δερματολόγος / Αφροδισιολόγος - Fraxel Laser

Καρκίνος του Δέρματος

Ονομάζονται επιθηλιώματα γιατί αναπτύσσονται στο επιθήλιο τόσο της επιδερμίδας, όσο και των εξαρτημάτων του δέρματος. Διακρίνονται σε δύο ομάδες:

  1. τα βασικοκυτταρικά επιθηλιώματα, που δεν κάνουν μεταστάσεις, αλλά επεκτείνονται επιφανειακά και σε βάθος, καταστρέφοντας ό,τι βρίσκεται μπροστά τους (αγγεία, νεύρα, οστά κλπ)
  2. τα ακανθοκυτταρικά που εμφανίζονται τόσο στο δέρμα όσο και στους βλενογόννους. Αυτός ο τύπος καρκίνου μπορεί να δώσει μεταστάσεις.

Η αντιμετώπισή τους μπορεί να είναι είτε με κρυοπηξία ή διαθερμοπηξία στα πιο αρχικά στάδια, η χειρουργική εξαίρεση και η ακτινοθεραπεία, που εξαρτάται από την έκταση και την εντόπιση του όγκου.